NDM7068 Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Dysgu Hanes Cymru

NDM7068 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod hanes Cymru yn cael ei ddysgu i bob disgybl ysgol yng Nghymru yn ddiwahan.

 

Cyd-gyflwynwyr
Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/06/2021

Angen Penderfyniad: 19 Meh 2019 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd