Coladu canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Cafodd y canllawiau ar y modd priodol o gynnal busnes y Cynulliad, a gyflwynwyd gan y Llywydd dan Reol Sefydlog 6.17, eu casglu a’u cytuno ar 04 Mehefin 2019 yn dilyn ymgynghoriad â’r Pwyllgor Busnes. Gall y Llywydd, mewn ymgynghoriad â’r Pwyllgor Busnes, ddiwygio’r canllawiau ar unrhyw adeg.

Math o fusnes: Trefn y trafodion

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/06/2019

Papurau cefndir