SL(5)417 - Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 5 Mehefin 2019

Fe’u gosodwyd ar: 6 Mehefin 2019

Yn dod i rym ar: 1 Medi 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Mehefin 2019

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/06/2019

Dogfennau