SL(5)416 - Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: 1 Gorffennaf 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 17 Mehefin 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:  25 Mehefin 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/06/2019

Dogfennau