P-04-352 Galwad i Achub Golchdy Stêm y Rhath

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i achub golchdy stêm y Rhath. Adeiladwyd y golchdy ym 1898 a’i gyfeiriad yw 33 Heol Malborough. Mae’r adeilad, sy’n dirnod unigryw, wedi’i leoli gerbron ardal gadwraeth Gerddi Melin y Rhath. Rydym ni, y rhai sydd wedi llofnodi isod, yn gwrthwynebu dymchwel yr adeilad hwn, cam a fyddai’n arwain at ddirywiad pellach yn nhreftadaeth bensaernïol a chymdeithasol Caerdydd. Dylid gwarchod golchdy stêm y Rhath er budd y gymdeithas gyfan, a dylai’r adeilad hwn fod yn amwynder y gall pawb ymfalchïo ynddo.

 

Prif ddeisebydd:

Dave Green

 

Nifer y deisebwyr:

145

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/04/2014