P-05-890 Trethu Ail Gartrefi

O dan ystyriaeth

 

P-05-890 Trethu Ail Gartrefi

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Alun Roberts, ar ôl casglu cyfanswm o 1,281 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gymryd camau uniongyrchol i gau bwlch yn y gyfraith sy'n caniatáu i berchnogion ail gartrefi yng Nghymru osgoi talu'r dreth gyngor ac ardrethi busnes, ar adeg pan orfodir cynghorau lleol i gynyddu'r dreth gyngor i drethdalwyr lleol i wneud iawn am y diffyg yn eu cyllidebau.

 

Mae 800 o berchnogion ail gartrefi yng Ngwynedd bellach yn ymelwa o fwlch yn y gyfraith i osgoi talu unrhyw dreth gyngor o gwbl drwy gofrestru eu heiddo fel busnesau bach. Maent hefyd yn cael eu heithrio rhag talu ardrethi busnes oherwydd anghysondeb yn y system sy'n eu categoreiddio fel 'busnesau bach' er eu bod yn cael eu defnyddio fel ail gartrefi am y rhan fwyaf o'r flwyddyn. Yn ystod y flwyddyn ariannol hon, mae hyn yn cyfateb i golled o £1.5 miliwn o bwrs y wlad yng Ngwynedd yn unig; arian y gellid ei ddefnyddio i ddarparu tai cymdeithasol i bobl leol.

 

A row of houses

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

  • Arfon
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/07/2019