Rheoli Gwastraff

 

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru gyfres o dri adroddiad yn ymwneud â Rheoli Gwastraff ers diwedd hydref 2019:

Trafododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y gyfres hon o Adroddiadau yn nhymor yr haf 2019 a buodd yn cynnal ymchwiliad yn nhymor yr hydref 2019.

Cyfrannodd y Pwyllgor ei ganfyddiadau at ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Mwy nag ailgylchu, strategaeth i wneud economi gylchol Cymru yn realiti ym mis Mawrth 2020.

Mae crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad Mwy nag Ailgylchu wedi cael ei gyhoeddi.

 

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi creu’r fideo hwn am gaffael cyfleusterau trin gwastraff gweddilliol a bwyd (Saesneg yn unig):

 

YouTube-Here https://www.youtube.com/embed/1Gi4CUulHf8

 

Darllenwch flog Swyddfa Archwilio Cymru am ailgylchu.

 

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda  a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tim Peppin

Craig Mitchell

 

2. WRAP Cymru

Bettina Gilbert

Emma Hallett

 

 

 

Dydd Llun 14 Hydref 2019

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

 

 

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

 

 

 

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Cyfoeth Naturiol Cymru

Becky Favager

John Fry

Dydd Llun 4 Tachwedd 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

4. Llywodraeth Cymru

Andrew Slade

Dr Andy Rees

Gian Marco Currado

Rhodri Asby

Dydd Llun 18 Tachwedd 2019

Darllen trawsgrifiad o’r Sesiwn Dystiolaeth

Gwylio’r Sesiwn Dystiolaeth ar Senedd TV

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/05/2019

Dogfennau