SL(5)409 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 10 Ebrill 2019

Fe’u gosodwyd ar: 12 Ebrill 2019

Yn dod i rym ar: Yn unol â rheoliad 1

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 29 Ebrill 2019

Statws Adrodd: Technegol (Yn ymwneud â’r UE)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/04/2019

Dogfennau