CLA61 - Rheoliadau Gemau Olympaidd a Gemau Paralympaidd Llundain (Hysbysebu a Masnachu) (Cymru) 2012

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol:
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’i gosodwyd ar:  dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym ar:  Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:  5 Rhagfyr 2011
Statws adrodd: Adroddiad Rhinweddau

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 10 Ionawr 2012

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/04/2014

Dogfennau