P-05-877 Cynllun gwisgoedd ysgol ail-law i blant

O dan ystyriaeth

 

P-05-877 - Cynllun gwisgoedd ysgol ail-law i blant

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Rachael Mackay (Topaz class, Monnow Primary School), ar ôl casglu cyfanswm o 54 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:

​​Hoffem ni, plant Ysgol Gynradd Monnow yng Nghasnewydd, weld cynllun gwisgoedd ysgol ail-law yn cael ei sefydlu ym mhob dinas yng Nghymru. Dylai'r cynllun ddarparu gwisgoedd ysgol, esgidiau ac esgidiau rhedeg ar gyfer pob oedran. Byddai hyn yn sicrhau bod pob gan bob plentyn fynediad at wisgoedd ysgol fforddiadwy. Dylai teuluoedd sy'n cael prydau ysgol am ddim gael blaenoriaeth.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

 

Rhagor o wybodaeth

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/05/2019