P-04-349 Darpariaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg - Caerffili

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru i roi blaenoriaeth frys i gais Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am gyllid i ariannu cynllun y mae ei ddirfawr angen i greu ysgol uwchradd Gymraeg ychwanegol erbyn 2013.

 

Prif ddeisebydd:

Ben Jones

 

Nifer y deisebwyr:

Tua 1,200

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/04/2014

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu