WS-30C(5)127 - Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019