SL(5)405 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 18 Mawrth 2019

Fe’u gosodwyd ar: 19 Mawrth 2019

Yn dod i rym ar: 21 Mawrth 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Mawrth 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/03/2019

Dogfennau