SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 6 Mawrth 2019

Fe’u gosodwyd ar: 8 Mawrth 2019

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Mawrth 2019

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/03/2019

Dogfennau