SL(5)392 - Gorchymyn Trwyddedu Pysgota Môr (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 6 Mawrth 2019

Fe’u gosodwyd ar: 7 Mawrth 2019

Yn dod i rym ar: Yn unol â rheoliad 1(1)*

 

*Sylwch: pan ddiffinnir cychwyn yr offeryn statudol hwn trwy gyfeirio at“ diwrnod ymadael ”, hy 31 Ionawr 2020, dylid darllen y cyfeiriad fel cyfeiriad at“ diwrnod cwblhau IP ”, hy diwrnod cwblhau cyfnod gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020 . Gweler paragraff 1 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Tynnu’n Ôl) 2020. (Saesneg yn unig)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Mawrth 2019

Statws Adrodd: Rhinweddau (Yn ymwneud â’r UE)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/03/2019

Dogfennau