SL(5)341 - Rheoliadau Gweithfeydd Trydan (Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 18 Chwefror 2019

Fe’u gosodwyd ar: 20 Chwefror 2019

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Mawrth 2019

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/02/2019

Dogfennau