Gwasanaethau Awtistiaeth yng Nghymru

Cynhaliwyd dadl ar egwyddorion cyffredinol Bil Awtistiaeth (Cymru) ar 16 Ionawr 2019. Gwrthododd y Cynulliad y cynnig i gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil, yn unol â Rheol Sefydlog 26.14.

Bydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn parhau i fonitro gweithredoedd Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/05/2019

Dogfennau