WS-30C(5)112 - Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019