SL(5)318 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: 5 Chwefror 2019

Fe’u gosodwyd ar: 7 Chwefror 2019

Yn dod i rym ar: 6 Ebrill 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Chwefror 2019

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/02/2019

Dogfennau