pNeg(5)26 - Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 6 Chwefror 2019

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 20 Chwefror 2019

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Chwefror 2019

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydy

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)377 - Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/02/2019

Dogfennau