SL(5)312 - Rheoliadau Dyletswydd Gofal o ran Gwastraff Cartref (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym yn unol â rheoliadau 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Chwefror 2019

Statws Adrodd: Clir (Yn ymwneud â’r UE)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 19 Chwefror 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/01/2019

Dogfennau