NDM6950 Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Diwydiant Dur

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/06/2021

Angen Penderfyniad: 6 Chwe 2019 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd