Rhandiroedd

Inquiry5

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ymchwiliad ar rhandiroedd. Cylch gorchwyl yr ymchwiliad oedd:

Yn 2010, cyhoeddodd y pwyllgor a’n rhagflaenodd ei adroddiad ar ddarparu rhandiroedd yng Nghymru. Naw mlynedd yn ddiweddarach, hoffem ailedrych ar y gwaith hwn i weld faint o gynnydd a wnaed ac a yw Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau digonol i wynebu heriau’r dyfodol. 

Gofynnodd y Pwyllgor am sylwadau ar:

  • Dull strategol Llywodraeth Cymru o weithredu;
  • Sut y mae awdurdodau lleol Cymru yn ymdrin â’r mater; a
  • Sut y gallwn sicrhau’r manteision mwyaf bosibl o ran iechyd, y gymuned a’r amgylchedd drwy greu rhandiroedd a hybu twf cymunedol.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/01/2019

Ymgynghoriadau