pNeg(5)10 - Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth(Gofynion Ymgynghori) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 15 Ionawr 2019

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 29 Ionawr 2019

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 21 Ionawr 2019

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydy

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)311 - Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Gofynion Ymgynghori) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/01/2019

Dogfennau