NDM6921 Dadl Ceidwadwyr Cymreig - Cyfraddau Treth Imcwm Cymru

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Angen Penderfyniad: 23 Ion 2019 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn

Prif Aelod: Darren Millar AS