pNeg(5)09 - Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 9 Ionawr 2019

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 23 Ionawr 2019

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 21 Ionawr 2019

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Dim

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)337 - Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/01/2019

Dogfennau