pNeg(5)08 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 8 Ionawr 2019

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 22 Ionawr 2019

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 21 Ionawr 2019

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydy

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)385 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/01/2019

Dogfennau