SICM(5)14 - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 - diwygiadau i Adran 155 (2) a (3) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010