pNeg(5)06 - Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 (Gweler SL(5)310)

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 18 Rhagfyr 2018

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 20 Ionawr 2019

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Ionawr 2019

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydy

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn - SL(5)310 - Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/12/2018

Dogfennau