SL(5)296 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: 11 Rhagfyr 2018

Yn dod i rym ar: 29 Ebrill 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Ionawr 2019

Statws Adrodd: Technegol

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 22 Ionawr 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/12/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu