P-05-858 Taenellwyr Dŵr i arbed bywydau nid i wneud arian!

Wedi'i gwblhau

P-05-858 Taenellwyr Dŵr i arbed bywydau nid i wneud arian!

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan John Newman, ar ôl casglu 209 o lofnodion.

Geiriad y ddeiseb

Galw ar Lywodraeth Cymru i ddiwygio paragraff 2.6 o Ddogfen Gymeradwy B mewn ffordd sydd yn ei gwneud yn orfodol bod dyluniad, gosodiad a chynnal a chadw systemau preswyl a domestig ar gyfer ataliad tân yn cael ei gynnal gan neb ond pobl sy'n aelodau o gynlluniau ardystio trydydd parti priodol. Bydd hyn yn sicrhau y caiff systemau arbed bywyd o'r fath eu dylunio, eu gosod a'u cynnal a'u cadw'n gywir gan bobl sydd â'r cymwyseddau addas. Yn anffodus, nid felly y mae ar hyn o bryd.

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 17/09/2018 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Yn sgil yr adolygiad o ofynion diogelwch tân, gan gynnwys y rhai o fewn rheoliadau adeiladu, sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd, cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd am dynnu sylw at y mater hwn.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 15/01/2019.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Caerffili

·         Dwyrain De Cymru

 

Statws

Mae'r ddeiseb hon yn cael ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd.

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/01/2019