WS-30C(5)36 - Rheoliadau Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018