SL(5)288 - Rheoliadau Diogelu’r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru a Lloegr) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol gyfansawdd

Gosodwyd gerbron Senedd y DU:  26 Tachwedd 2018 2012

Fe'i gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 22 Tachwedd 2018

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 2

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Rhagfyr 2018

Statws Adrodd: Technegol, (Yn ymwneud â’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/11/2018

Dogfennau