SL(5)287 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: 21 Tachwedd 2018

Fe’u gosodwyd ar: 26 Tachwedd 2018

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Rhagfyr 2018

Statws Adrodd: Clir

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 8 Ionawr 2019

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/11/2018

Dogfennau