SL(5)286 - Rheoliadau yr Amgylchedd, Cynllunio a Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 20 Tachwedd 2018

Fe’u gosodwyd ar: 23 Tachwedd 2018

Yn dod i rym: 17 Rhagfyr 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Rhagfyr 2018

Statws Adrodd: Yn ymwneud a’r UE

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/11/2018

Dogfennau