Estyn Adroddiad Blynyddol 2017 - 2018

Craffodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar adroddiad blynyddol Estyn.

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg ynghylch y ddadl ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2018-19 – 13 Gorffennaf 2020 (PDF 191KB)

 

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch y ddadl ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2018-19 (PDF 229KB)

 

Llythyr gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch ei ymddeoliad - 4 Ionawr 2021 (PDF 153KB)

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/11/2018

Dogfennau