SL(5)280 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 13 Tachwedd 2018

Fe’u gosodwyd ar: 15 Tachwedd 2018

Yn dod i rym ar: 10 Rhagfyr 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Tachwedd 2018

Statws Adrodd: Yn ymwneud â’r UE

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/11/2018

Dogfennau