SL(5)278 - Rheoliadau Safonau Trapio heb Greulondeb 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol gyfansawdd

Fe’u gwnaed ar: Heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: Heb ei nodi

Yn dod i rym ar: Heb ei nodi

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 26 Tachwedd 2018

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau, Yn ymwneud â’r UE

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 11 Rhagfyr 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/11/2018

Dogfennau