SL(5)275 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) (Rhif 2) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn cadarnhaol

Fe’u gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi

Fe’u gosodwyd ar: dyddiad heb ei nodi

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 19 Tachwedd 2018

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 11 Rhagfyr 2018

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/11/2018

Dogfennau