P-04-343 Atal dinistrio mwynderau ar dir comin - Ynys Mon

Geiriad y ddeiseb:

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i chwilio am ffyrdd i atal dinistrio mwynderau ar dir comin, gan gynnwys tir comin y Marian yn Llangoed, Ynys Môn.

 

Prif ddeisebydd:

JE Futter

 

Nifer y deisebwyr:

156

 

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/04/2014