Gwasanaethau radioleg – adroddiad cryno cenedlaethol

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru ei Adroddiad, sef gwasanaethau Radioleg – adroddiad cryno cenedlaethol ar 8 Tachwedd 2018.

Trafododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yr Adroddiad a chytuno i ofyn am ddiweddariadau ysgrifenedig ar weithredu argymhellion yr Adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

Trefnwyd i Lywodraeth Cymru gyflwyno ymateb terfynol ar gwblhad y rhaglen ym mis Ebrill 2020. Fodd bynnag, oherwydd pandemig Covid-19, cafodd hyn ei ohirio tan ddiwedd mis Awst 2020, a’i drafod gan y Pwyllgor ym mis Medi 2020.

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/11/2018

Dogfennau