SL(5)267 - Rheoliadau Meysydd Tref a Phentref (Datganiadau Perchnogion Tir) (Cymru) (Rhif 2) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 17 Hydref 2018

Fe’u gosodwyd ar: 19 Hydref 2018

Yn dod i rym ar: 22 Hydref 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Tachwedd 2018

Statws Adrodd: Rhinweddau

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/10/2018

Dogfennau