Legislative Consent Memorandum on the Ivory Bill

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried