Legislative Consent Memorandum on the Ivory Bill

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried