SL(5)266 - Gorchymyn Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 16 Hydref 2018

Fe’u gosodwyd ar: 18 Hydref 2018

Yn dod i rym ar: 20 Tachwedd 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Tachwedd 2018

Statws Adrodd: Rhinweddau, Yn ymwneud â’r UE

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/10/2018

Dogfennau