SL(5)262 - Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 10 Hydref 2018

Fe’u gosodwyd ar: 15 Hydref 2018

Yn dod i rym ar: 7 Ionawr 2019

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 5 Tachwedd 2018

Statws Adrodd: Technegol

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/10/2018

Dogfennau