SL(5)259 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2018

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 9 Hydref 2018

Fe’u gosodwyd ar: 11 Hydref 2018

Yn dod i rym ar: 2 Tachwedd 2018

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Hydref 2018

Statws Adrodd: Yn ymwneud â'r UE

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/10/2018

Dogfennau