NDM6820 Dadl Fer

NDM6820 Mark Reckless (Dwyrain De Cymru

Casnewydd: economi, seilwaith a chyfleoedd.

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/06/2021

Angen Penderfyniad: 10 Hyd 2018 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Prif Aelod: Mark Reckless AS