NDM6776 Dadl Fer

NDM6775 Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Gwella ein democratiaeth a thrafodaeth wleidyddol: pam y mae'n rhaid i Gymru arwain y ffordd o ran creu a darparu gwleidyddiaeth fwy caredig.

 

Math o fusnes: Dadl

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/06/2021

Angen Penderfyniad: 19 Medi 2018 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd