Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Adroddiadau - Y Pedwerydd Cynulliad

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliad wyedd yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-15) drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

 

Ymchwiliadau Pwyllgor

Date Published

 

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad

Mawrth 2016

 

Dyfodol Ynni Craffach i Gymru?

Mawrth 2016

 

Ailgylchu yng Nghymru (PDF 689 KB)

Rhagfyr 2014

 

Gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer yr M4 o amgylch Casnewydd (PDF 206KB)

Gorffennaf 2014

 

Reoli Tir yn Gynaliadwy (PDF 852KB)

Mai 2014

 

Rywogaethau Goresgynnol Estron (PDF 258KB)

Ionawr 2014

 

Dŵr yng Nghymru (PDF 844PDF)

Awst 2013

 

Polisi morol yng Nghymru (PDF 640KB)

Ionawr 2013

 

Diogelu’r arfordir yng Nghymru (PDF 641KB)

Hydref 2012

 

Glastir (PDF 583KB)

Hydref 2012

 

Polisi ynni a chynllunio yng Nghymru (PDF 691KB)

Adroddiad dilynol - Hydref 2013 (PDF 671KB)

Mehefin 2012

 

 

 

Yr achos busnes dros un corff amgylcheddol (PDF 447KB)

Mai 2012

 

 

Deddfwriaeth
.

 

 

Bil yr Amgylchedd (Cymru) (PDF 1MB)

Hydref 2015

 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (PDF 720KB)

Ionawr 2015

 

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2015 (PDF 128KB)

Rhagfyr 2014

 

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru): Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1 (PDF 745KB)  

Tachwedd 2014

 

Gorchymyn drafft Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Swyddogaethau) 2012 (PDF 39KB)

Ionawr 2013

 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

 

Y Bil Seilwaith mewn perthynas â rheoli Rhywogaethau Goresgynnol Estron (PDF 525KB)

Medi 2014

 

Y Bil Dŵr - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 192KB)

Rhagfyr 2013

 

Y Bil Mordwyo Morol (Rhif 2) - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 98KB)

Chwefror 2013

 

Y Bil Twf a Seilwaith - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (caniatâd cynllunio tybiedig ar gyfer cydsyniadau i gynhyrchu) (PDF 133KB)

Ionawr 2013

 

Y Bil Ynni - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (safonau perfformiad allyriadau) (PDF 122KB)

Chwefror 2013

 

Y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio – Banc Buddsoddi Gwyrdd (PDF 214KB)

Hydref 2012

 

Y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio memorandwm cydsyniad deddfwriaethol (diwidiant dŵr) (PDF 352KB)

Gorffennaf 2012

 

 

Craffu ar y gllideb

 

 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-2017

 

 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-2016

 

 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2014-2015

 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2013-2014

 

 

 

Cynigion cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2012-2013

 

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/04/2013

Dogfennau