P-04-340 Creu ardal fenter yng Nghasnewydd

Geiriad y ddeiseb:

Mae’r sawl sydd wedi llofnodi’r ddeiseb hon yn dymuno i Lywodraeth

Cymru greu parth menter yng Nghasnewydd ac iddynt gynnal dadl ar y

mater hwn yn y Senedd.

 

Prif ddeisebydd:
Cynghorydd David Williams

 

Nifer y deisebwyr:

10 (casglwyd deiseb gysylltiedig 40 o lofnodion)

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/04/2014